Posts tagged 1960s

Ngã tư Thống Nhất vs Lê Thành Phương, Nha Trang năm ‘68 và nay on Flickr.Via Flickr:
Ngã tư Thống Nhất - Lê Thành Phương năm ‘68 & nay. Trạm điện phía xa ở góc ngã 3 Trần Quý Cáp - Lê Thành Phương tới những năm ‘90 vẫn còn. Ảnh gốc chụp bởi Clyde Rowdy Yates.
Thống Nhất st. vs Lê Thành Phương st., Nha Trang ca 1968 and now. Original photo by Clyde Rowdy Yates.
• Popular interesting | Blog | Tumblr
• Vietnam - Looking into the Past

Ngã tư Thống Nhất vs Lê Thành Phương, Nha Trang năm ‘68 và nay on Flickr.

Via Flickr:
Ngã tư Thống Nhất - Lê Thành Phương năm ‘68 & nay. Trạm điện phía xa ở góc ngã 3 Trần Quý Cáp - Lê Thành Phương tới những năm ‘90 vẫn còn. Ảnh gốc chụp bởi Clyde Rowdy Yates.


Thống Nhất st. vs Lê Thành Phương st., Nha Trang ca 1968 and now. Original photo by Clyde Rowdy Yates.


Popular interesting | Blog | Tumblr
Vietnam - Looking into the Past

Cây xăng Mã Vòng, Nha Trang khoảng năm 1967-69 & nay. on Flickr.Via Flickr:
Cây xăng Mã Vòng, Nha Trang khoảng năm 1967-69 & nay. Ảnh gốc được chụp bởi John Copeland.
Nha Trang, c. 1967-69. Original photo by John Copeland.
• Popular interesting | Blog | Tumblr
• Vietnam - Looking into the Past

Cây xăng Mã Vòng, Nha Trang khoảng năm 1967-69 & nay. on Flickr.

Via Flickr:
Cây xăng Mã Vòng, Nha Trang khoảng năm 1967-69 & nay. Ảnh gốc được chụp bởi John Copeland.

Nha Trang, c. 1967-69. Original photo by John Copeland.

Popular interesting | Blog | Tumblr
Vietnam - Looking into the Past